ping-pongen

Blijven we pingpongen? Artikel in SCHADE magazine

Het aandeel whiplash in letselschadezaken en de daarmee gepaard gaande discussie neemt nauwelijks af. Dit kwam ook weer naar voren uit het onderzoek naar langlopende letselschadezaken. En er is ook binnen de politiek specifiek aandacht voor de positie van whiplashslachtoffers. Binnen de letselschadetak van 1Medisch Adviseur is 35% van het totaal aantal medische trajecten een…