Iedereen wil graag zo goed mogelijk geholpen worden. 1Medisch Adviseur vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen. Een enkele keer gaat hierbij iets mis. U kunt ontevreden zijn, of een klacht hebben over:

  • de manier waarop u bent behandeld;
  • afspraken die niet zijn nagekomen;
  • de informatie die u hebt gekregen;

Laat het ons weten. Dan kunnen we er iets aan doen en onze dienstverlening verbeteren.

 

Uw klacht bespreken

Het is altijd zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker van 1Medisch Adviseur om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Het kan zijn dat u het gesprek met de medewerker niet bevredigend vond of dat u absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kunt u via het online formulier een klacht indienen. De kwaliteitsfunctionaris neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met u op. Als u een klacht hebt over de kwaliteitsfunctionaris dan wordt de klacht opgepakt door de directie.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Vul dan dit formulier in.

Als u vindt dat de zaak niet goed is opgelost, kunt u een officiële klacht indienen bij onze Geschillencommissie (contactgegevens volgen z.s.m.)

Onze klachtenregeling kunt u hier inzien.