1Medisch Adviseur wil haar medische dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Op deze pagina leest u meer over de privacy.

Deze medische dienstverlening bestaat uit:

  • Verzekeringsgeneeskundige expertiseonderzoeken
  • Partijneutraal advies binnen letselschadezaken

Voor een goede uitvoering van de taken hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig, bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, maar ook uw medische gegevens. Hoe 1Medisch Adviseur omgaat met uw persoonlijke gegevens is geregeld in de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). In deze wet staat onder andere wanneer een organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie ze mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de wet een aantal rechten aan de persoon om wiens gegevens het gaat. Dit alles zorgt ervoor dat de privacy van cliënten zo goed mogelijk is beschermd. 1Medisch Adviseur heeft de regels voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in het privacyreglement.

U heeft als cliënt het recht om:

  1. Inzage in uw dossier te vragen.
  2. Kopieën van uw dossier te vragen.
  3. Een verzoek in te dienen voor het corrigeren van persoonsgegevens.
  4. Een verzoek in te dienen tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van uw dossier.

U kunt met een online formulier een verzoek doen met betrekking tot een van deze vier rechten. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

ga naar het formulier

Meer informatie

Met de informatiebrief wil 1Medisch Adviseur u actief informeren over uw privacy; de verwerking van persoonsgegevens en rechten die de AVG aan u als cliënt toekent. U kunt ook bij uw bezoek aan ons aan uw behandelaar hierom vragen, of u kunt contact opnemen met ons secretariaat.