Graag vertellen wij u hoe een expertisetraject er bij ons in de praktijk uitziet. U heeft vast veel vragen hierover. We geven daarom op deze pagina meer informatie over een verzekeringsgeneeskundige expertise voor cliënten. Zo leest u meer over de stappen bij een expertise. Ook vertellen we welke rechten u heeft tijdens het traject en hoe u zich het beste kunt voorbereiden.

De stappen bij een verzekeringsgeneeskundige expertise

Hieronder beschrijven we de stappen bij een verzekeringsgeneeskundige expertise voor cliënten. Van de aanvraag, de planning, het onderzoek, het conceptrapport en uw rechten tot aan het eindrapport. Als u klikt op de stap, leest u hier meer over. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag!

Aanvraag

Wij ontvangen van de aanvrager (vaak een verzekeraar, belangenbehartiger of de Rechtbank) een aanvraag voor een verzekeringsgeneeskundige expertise. Meestal bent u zelf ook bij deze aanvraag betrokken geweest.

Planning

Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor dit onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek met de expertisearts en indien van toepassing een gericht lichamelijk onderzoek. Dit onderzoek kan tussen de 1 à 2 uur duren. Het vindt bij voorkeur plaats op één van onze onderzoekslocaties. Soms besluit de arts dat er voor een goede beoordeling aanvullend onderzoek wenselijk is. Dit onderzoek kan bestaan uit een echo, röntgenfoto of het opvragen van ontbrekende medische informatie. Vanzelfsprekend vindt het aanvullend onderzoek altijd plaats met uw toestemming.

Conceptrapport

Na het onderzoek stelt de expertisearts zijn conceptrapport op. Het rapport bestaat uit een samenvatting van de beschikbare medische gegevens en een uitgebreide beschrijving van het vraaggesprek. Op basis van deze gegevens schrijft de expertisearts een beschouwing en worden conclusies getrokken. Tenslotte beantwoordt de expertisearts de aan hem gestelde vragen.

Inzage-, correctie-, en blokkeringsrecht

Het conceptrapport wordt geplaatst op een beveiligd platform. Hier kunt u het conceptrapport downloaden, opslaan of eventueel printen.

U heeft recht op inzage en correctie op het conceptrapport. Dit betekent dat u eventuele feitelijke onjuistheden (zoals data van bepaalde gebeurtenissen, onjuiste namen of hoeveelheden) in het conceptrapport aan kunt geven. Dit geldt niet voor de onderdelen beschouwing, conclusie en beantwoording vraagstelling. Als u opmerkingen heeft over deze gedeelten, zal dat niet leiden tot aanpassingen van het conceptrapport.

Voor expertises in het kader van een letselschade is ook nog het blokkeringsrecht van toepassing. In dat geval wordt het rapport niet naar de aanvrager verzonden. De aanvrager kan aan deze blokkering wel consequenties verbinden.

Eindrapport

De expertisearts neemt uw reactie mee bij het opstellen van het definitieve rapport. Ook wordt uw reactie in zijn geheel opgenomen in de bijlage van het rapport. We verzenden vervolgens de eindrapportage naar de aanvrager. Daar kunt u een kopie van dit rapport verkrijgen.

De voorbereiding

Heeft u binnenkort een afspraak voor een expertise? Dan wilt u zich vast zo goed mogelijk voorbereiden. Hieronder leest u daar meer over. Zoals: wat u kunt meenemen naar uw afspraak, waar u kunt parkeren, hoe we omgaan met de coronamaatregelen, enz.

Afspraak

We reserveren twee uur voor het onderzoek. In de praktijk duurt een afspraak meestal ongeveer één tot anderhalf uur.

Begeleiding

Vindt u het fijn om een begeleider mee te nemen naar de afspraak? Dat is zeker mogelijk. Het is fijn als wij dit vooraf weten.

Conceptrapport

U ontvangt het conceptrapport gemiddeld binnen 3 weken na uw afspraak met de expertisearts.

Corona

We hebben diverse (hygiëne)maatregelen getroffen om onze fysieke spreekuurcontacten op een veilige manier uit te kunnen voeren. U wordt van te voren geïnformeerd hierover en over wat we van u verwachten.

Meenemen

Als u een afspraak heeft voor een verzekeringsgeneeskundige expertise, dient u uw legitimatiebewijs mee te nemen. Wij beschikken al over een medisch dossier van u, maar u mag altijd aanvullende (medische) informatie mee nemen naar uw afspraak. Verder heeft u niets nodig.

Openbaar vervoer

Komt u met het openbaar vervoer? Bekijk dan onze pagina Contact.

Parkeren

Op onze locaties beschikken we over voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Routebeschrijving

Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar.

Meer informatie over een verzekeringsgeneeskundige expertise

Wilt u meer weten over onze expertises? Kijk dan op de pagina Verzekeringsgeneeskundige expertises. Bent u benieuwd wie onze artsen zijn? Bij Team stellen de expertiseartsen zich aan u voor. Heeft u tussendoor vragen? U kunt altijd contact met ons medisch secretariaat opnemen.

afscheid3